วิธีดาวน์โหลด Mod ฟรี

 1. เปิดโปรแกรม WePlay ThaiHUB ขึ้นมา
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  Windows: ไอคอนโปรแกรมจะอยู่ที่หน้า Desktop
  macOS: ไอคอนโปรแกรมจะอยู่ในโฟลเดอร์ Applications หรือ Dock ของคุณ
 2. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้สมัครสมาชิกไว้
 3. เปิดไปที่หน้า "แลกรับสิทธิ์"
 4. กดปุ่ม แลกรับ ของตัวฟรี
  (สิทธิ์นี้จะรับได้เพียง 1 ครั้ง / เดือน / ชื่อผู้ใช้งานเท่านั้น)
 5. เปิดไปที่หน้า "ดาวน์โหลด"
 6. กดปุ่ม [ดาวน์โหลด] ในบริเวณกรอบสีเขียว (Build ฟรี)
 7. อ่านข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ จากนั้นกด [เลือกโฟลเดอร์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .package] เพื่อยืนยันการดาวน์โหลด
 8. เลือกตำแหน่งที่ต้องการให้บันทึกไฟล์ Mod (.package) ลงไป
  โดยไฟล์ดังกล่าวจะมีชื่อว่า wepS4THFree_for_ชื่อผู้ใช้งานของคุณ.package
  ไฟล์นี้สำหรับใช้งานเฉพาะบุคคล การส่งต่อไฟล์ดังกล่าวอาจกระทบต่อชื่อผู้ใช้งานของคุณ
 9. เรียบร้อย!

ได้ไฟล์มาแล้ว ทำอย่างไรต่อ?

รูปแบบการดาวน์โหลดของตัวฟรี (Build ฟรี) จะได้เป็นไฟล์ Mod ของเกม The Sims 4 (.package)
นั่นแปลว่าจะใช้วิธีการติดตั้งเช่นเดียวกับ Mod ตัวอื่นๆ ทั้งหมด ฉะนั้นให้ศึกษาการติดตั้ง Mod เพิ่มเติมด้วยตนเอง