วิธีการติดตั้งแอปบน macOS (แมค)

 1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งจากหน้า ดาวน์โหลด ให้เรียบร้อย
 2. ดับเบิลคลิกไฟล์ WePlayThaiHUB.dmg เพื่อเปิดแผ่นซีดีจำลองที่ภายในมีตัวแอปอยู่
 3. ลากแอป ThaiHUB.app ที่อยู่ทางซ้ายไปวางบนโฟลเดอร์ Applications ที่อยู่ทางขวาตามลูกศร
 4. เปิดใช้งานได้ทันที!

ปัญหาที่อาจพบในการติดตั้ง

เปิดแอปพลิเคชั่นไม่ได้เนื่องจากเป็น Unidentified Developer

อาการ
เมื่อดับเบิลคลิกแล้วปรากฏหน้าต่างดังภาพด้านล่างนี้

วิธีแก้ไข
 1. คลิกขวาที่ตัวแอป ThaiHUB.app จะมีเมนูขึ้นมาตามปกติ
 2. กดปุ่ม option บนคีย์บอร์ดค้างไว้ โดยต้องเปิดเมนูที่ได้จากการคลิกขวาในข้อแรกอยู่
 3. คลิก Open หรือ เปิด
 4. จะปรากฎหน้าต่างดังภาพด้านล่างนี้ ให้คลิก Open หรือ เปิด อีกครั้ง
Gatekeeper App Translocation

อาการ
สามารถเข้าตัวแอปได้ แต่แอปไม่ยอมให้เข้า และขึ้นข้อความว่า
โปรแกรมไม่สามารถทำงานได้ในสภาวะนี้ โปรดทำตามคำแนะนำหัวข้อ [Gatekeeper]

วิธีแก้ไข
 1. เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ลงตัวแอป ThaiHUB.app ไว้ (หากทำตามวิธีการติดตั้ง แอปจะอยู่ที่โฟลเดอร์ Applications)
 2. คลิกแล้วลากตัวแอปเพื่อย้ายไปไว้ที่โฟลเดอร์อื่นก่อน
 3. เมื่อย้ายไปโฟลเดอร์ใหม่ (ข้อ 2) เสร็จแล้ว ให้ย้ายกลับเข้าไปที่โฟลเดอร์เดิม (ข้อ 1)
 4. เปิดใช้งานได้ทันที!